มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65

ทำบุญขึ้นอาคารเรียน 1 มกราคม 2559

เด็กดีศรีผักคำภู ปี 58

ภาพวิ่ง 31 ขา สพฐ. เอพี ฮอนด้า

ประมวลภาพ ข่าว สาระ กิจกรรม โรงเรียนบ้านผักคำภู

 

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนที่ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  นักกีฬาวิ่ง 31 ขา สพฐ. เอพี ฮอนด้า จากโรงเรียนบ้านผักคำภู ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นคลิดดูภาพเพิ่มเติม
  กิจกรรมทำบุญขึ้นอาคารเรียน 1 มกราคม 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานผ้าป่าการศึกษา 2558คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 

เด็กดีศรีผักคำภู ปี 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม