ภาพวิ่ง 31 ขา สพฐ. เอพี ฮอนด้า

ประมวลภาพ ข่าว สาระ กิจกรรม โรงเรียนบ้านผักคำภู

 

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านผักคำภู ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนที่ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  นักกีฬาวิ่ง 31 ขา สพฐ. เอพี ฮอนด้า จากโรงเรียนบ้านผักคำภู ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นคลิดดูภาพเพิ่มเติม
  กิจกรรมทำบุญขึ้นอาคารเรียน 1 มกราคม 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

  งานผ้าป่าการศึกษา 2558คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 

เด็กดีศรีผักคำภู ปี 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558 (อัลบั้ม 3)

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ชุดที่ 2)