ผ้าป่าการศึกษา 2558

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65

ทำบุญขึ้นอาคารเรียน 1 มกราคม 2559

เด็กดีศรีผักคำภู ปี 58

ภาพวิ่ง 31 ขา สพฐ. เอพี ฮอนด้า