สอบครูผู้ช่วย ปี 2556


ประกาศการสอบ 22-28 เม.ย. 56  รับสมัคร 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 56 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  ภายใน 17 พ.ค. 56
สอบภาค ก เสาร์ที่ 22 มิ.ย. 56  สอบภาค ข อาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 56  สอบภาค ค จันทร์ที่ 24 มิ.ย. 56 เป็นต้นไป
ประกาศผล 8 ก.ค. 56

ดูรายละเอียด ประกาศ กำหนดการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556 ได้ที่นี่ เอกสารดาวน์โหลด ประกาศ/หลักเกณฑ์/หลักสูตร/กำหนดการสอบ

Baidu เร่งความเร็วคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

โปรแกรมช่วยเร่งประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์

 >>>Post by Prasit PKP School<<<


เป็นที่ทราบกันว่าโดยส่วนใหญ่ว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่ค่อยสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
จนกระทั่งเกิดปัญหาใหญ่ตามมา เช่น เครื่องอืดช้าผิดกับที่ซื้อมาใหม่ๆ หรือซํ้าหนักเครื่องทำงานไม่ได้ เกิดปัญหาสารพัด และต้องยกเครื่องไปให้ช่างแก้ไขรวมถึงลงโปรแกรมกันใหม่ ที่จริงแล้วผู้ใช้ควรจะรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมํ่าเสมอ และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการป้องกัน Read more »