ข่าวการศึกษาจากครูไทย

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูกระแต (ทิฆัมพร ทองนำ) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ขอให้มีความสุขและเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป