กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 2559

untitled-2

เก็บภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคอีสาน