อบรมการใช้แท็บเล็ต

คุณครูด้าน ICT และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

ไม่ธรรมดาเลย  ชมภาพครับ

สุนทรภู่

ชมตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี ร่วมรำลึกกวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตำรวจให้ความรู้แก่นักเรียน

ตำรวจให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการรักษากฎจาราจรและยาเสพติด

วันเด็กแห่งชาติ ปี 56

บรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

ทัศนศึกษา 55 (2)

กิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556