กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 14  มิถุนายน 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภูนำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณเห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ

8  มิถุนายน 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3  สพป.สกลนคร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SPIE MODEL  ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ  โดยมี นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน

 วันอังคารที่ 5  มิถุนายน 2561   ศน.กาจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผักคำภู โดยมีท่าน ผอ.ประสิทธิ์ จิจุบาล  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภูให้การต้อนรับ

สงกรานต์ตุ้มโฮมศิษย์เก่าผักคำภู 2561

14  เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ จิจุบาล พร้อมคณะครู-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผักคำภู รุ่น 2500-ปัจจุบัน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต

กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3