กิจกรรมกีฬาภายในผักคำภูเกมส์ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านผักคำภู

นายประสิทธิ์  จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ประกอบพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประสิทธิ์ จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภูนำคณะครู นักเรียนถวายเทียนพรรษาก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560  นายประสิทธิ์ จิจุบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู  นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภู  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์