งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจันลา โถชาลี

โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูจันลา โถชาลี   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผักคำภู

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านผักคำภู  คว้ารางวัลชนะเลิศมา 8 รายการ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ระหว่างวันที่ 20-22  กันยายน  2561  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3  ระหว่างวันที่ 5-7  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ