กรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3

คำชี้แจง

1. ให้ใช้ Google Chrome หรือ Spark Browser เปิดเว็บไซต์เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
2. ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Gmail ก่อน (โดยใช้ Gmail ที่ได้ส่งให้ประธานศูนย์เท่านั้น) ท่านจึงจะมองเห็นแบบกรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้
3. ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนลงมือกรอกข้อมูล
4. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงคลิกส่งข้อมูล (ไม่ควรลงข้อมูลเพื่อการทดสอบหรือทดลองใช้)
5. กรณีมีปัญหาการใช้งาน การจัดส่งข้อมูลในระหว่างระยะเวลากำหนดกรอกข้อมูล หรือหลังการกรอกข้อมูลให้แจ้งข้อปัญหาหรือสอบถามทาง email ไปที่    pkpschool2015@gmail.com หรือ โทร.083-0941542 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป หรือให้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนของท่านเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลดำเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยเร็ว

หลังจากที่เข้าสู่ Gmail ได้แล้ว ให้ลองกลับมาเข้าเว็บหรือ Refresh หน้าเว็บโรงเรียนบ้านผักคำภูอีกครั้งหนึ่ง

โรงเรียนใดประสงค์จะส่งข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งไฟล์แนบ e-mail ตามที่อยู่ด้านบน

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสัปดาห์อาเซียนศูนย์ 3 ปีการศึกษา 2557

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ศูนย์เครื่อข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู โรงเรียนสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันและเลือกดาวน์โหลดเกียรติบัตรตามต้องการได้ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

อัปเดทรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปี 2558

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ( ASEAN WEEK 2015 ) ประจำปี 2558


้อมูล : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
 

 

การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านผักคำภูที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558