เตรียมสอบ NT

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2557 ก่อนเข้าสู่สนามสอบเชิญดูรายละเอียดได้ที่นี่

ตารางสอบNT

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา๒๕๕๗ กำหนดสอบ วันที่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายละเอียดกำหนดสอบตามตารางสอบ ดังนี้

เวลา

วันสอบ

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

พัก

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

พัก

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

เปิดดูเอกสารสำคัญเพื่อศึกษา
โครงสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
วิเคราะห์ข้อสอบปีการศึกษา 2556

ข้อทดสอบ ONET จากสำนักต่างๆ

คลิกภาพด้านล่างนี้เพื่อเปิดเอกสาร

ตารางสอบ ONET ปีการศึกษา 2557

เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ออกมาแล้วสำหรับเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตราโรงเรียนบ้านผักคำภู

โรงเรียนได้ปรับแก้ตราโรงเรียนใหม่ให้มีความสมดุลมากขึ้น ท่านมาสามารถบันทึกจัดเก็บหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน