ผ้าป่าการศึกษา 2558

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65