รายการแข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2558

สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

1.ภาพยนต์สั้น ม.1.3
2.มารยาทไทย ม.1-3
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกณรงค์ ม.1-3
4.การสร้างภาพด้วย ปะ ติด ม.1-3
5.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3
6.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย ม.1-3
7.การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) ม.1-3
8.การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) ป.4-6
9.การสร้าง webpage ประเภท CMS ม.1-3
10.การสร้าง webpage ประเภท web Editor ป.4-6
11.การสร้าง webpage ประเภท web Editor ม.1-3
12.การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1-3
13.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1-6
14.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint (บกพร่องทางร่างกาย) ไม่กำหนดชั้น
15.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) ป.1-6
16.การร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6
17.การแข่งขันแสดงตลก ป.1-ม.3
18.วาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ม.1-3
19.การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
20.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3

แจ้งประกาศ/รายละเอียดการแข่งขันสัปดาห์อาเซียนศูนย์ 3

ตรวจสอบข้อมูลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมอาเซียนศูนย์ 3

เชิญชวนตรวจสอบรายการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ได้ที่นี่
(ใช้ Google Chrome หรือ Spark Browser เปิด) 

กรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3

คำชี้แจง

1. ให้ใช้ Google Chrome หรือ Spark Browser เปิดเว็บไซต์เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
2. ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Gmail ก่อน (โดยใช้ Gmail ที่ได้ส่งให้ประธานศูนย์เท่านั้น) ท่านจึงจะมองเห็นแบบกรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้
3. ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนลงมือกรอกข้อมูล
4. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงคลิกส่งข้อมูล (ไม่ควรลงข้อมูลเพื่อการทดสอบหรือทดลองใช้)
5. กรณีมีปัญหาการใช้งาน การจัดส่งข้อมูลในระหว่างระยะเวลากำหนดกรอกข้อมูล หรือหลังการกรอกข้อมูลให้แจ้งข้อปัญหาหรือสอบถามทาง email ไปที่    pkpschool2015@gmail.com หรือ โทร.083-0941542 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป หรือให้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนของท่านเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลดำเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยเร็ว

หลังจากที่เข้าสู่ Gmail ได้แล้ว ให้ลองกลับมาเข้าเว็บหรือ Refresh หน้าเว็บโรงเรียนบ้านผักคำภูอีกครั้งหนึ่ง

โรงเรียนใดประสงค์จะส่งข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งไฟล์แนบ e-mail ตามที่อยู่ด้านบน