ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสัปดาห์อาเซียนศูนย์ 3 ปีการศึกษา 2557

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ศูนย์เครื่อข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู โรงเรียนสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันและเลือกดาวน์โหลดเกียรติบัตรตามต้องการได้ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

อัปเดทรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปี 2558

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ( ASEAN WEEK 2015 ) ประจำปี 2558


้อมูล : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558