ส่งข้อสอบ Pre-NT,Pre-ONET

การส่งข้อทดสอบ Pre-NT และ Pre-ONET มี 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่งทาง E-mail ไปยังนายฉัตรชัย ถานะลุน E-mail : kruyai2524@gmail.com
  2. ส่งทางไลน์ กรณีที่เป็นเพื่อน กับนายฉัตรชัย ถานะลุน อยู่แล้วหรือเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ “ทีมสร้างข้อสอบ เขต 2” อยู่แล้วสามารถจัดส่งไฟล์ข้อสอบได้เลย กรณีที่ยังไม่เป็นเพื่อน ท่านสามารถเพิ่มเพื่อน ดังนี้

จาก Line ID : kruyai2524

หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

หรือคลิกด้านล่างเพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ขอเชิญชวนครูวิชาการศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน
ร่วมเข้ากลุ่มไลน์ “ทีมสร้างข้อสอบ เขต 2” ด้วย

—————————————————————————