โรงเรียนบ้านผักคำภู โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการรับการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ในช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ทำให้การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายกเทศมนตรีตำบลนาในพร้อมคณะที่มาร่วมเป็นกำลังใจ และขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
Get Adobe Flash player
การพัฒนาการอ่านและเขียน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการคิดคำนวณ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติและท้องถิ่น การเปิดบ้านคุณธรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านไอซีที การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การจัดการนํ้าดื่มเพื่อการบริโภค การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถด้านกีฬา การพัฒนางาน to be number one

เอกสารตัวอย่าง การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน


ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน นำมาให้ดาวน์โหลด

- ตัวอย่าง SSR และ SAR ของครูและโรงเรียน ดาวน์โหลดที่นี่ >>  http://www.4shared.com/zip/zPfDxa1r/_SSR-SAR.html
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน (part 1) ดาวน์โหลดที่นี่ >>http://www.4shared.com/zip/MoZtMdTf/__part_1_.html
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน (part 2) ดาวน์โหลดที่นี่ >>http://www.4shared.com/zip/kNl32HRP/__part_2_.html
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน (part 3) ดาวน์โหลดที่นี่ >>http://www.4shared.com/zip/MrQeJU50/__part_3_.html
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน (part 4) ดาวน์โหลดที่นี่ >>http://www.4shared.com/zip/HqbgrtFa/__part_4_.html
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน (part 5) ดาวน์โหลดที่นี่ >>http://www.4shared.com/zip/WFB50fmP/pdf_part_5_.html

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภูทุกคนเพื่อทราบและเตรียมการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญคือ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีการสอบวัดผลระดับท้องถิ่น คือ สอบ LAS ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 ทดสอบ NT ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 - ทดสอบวัดความรู้กรณีพิเศษการอ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการท่องสูตรคูณ การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ และมาตราการวัด การชั่ง ในทุกชั้นเรียน นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนให้เตรียมสอบปลายภาคและปลายปีต่อเนื่องกันไป
  • 83โพสต์:
  • 27764อ่านทั้งหมด:
  • 12อ่านวันนี้:
  • 14อ่านเมื่อวานนี้:
  • 56อ่านสับดาห์ที่ผ่านมา:
  • 26อ่านเดือนนี้:
  • มีนาคม 20, 2013เริ่มจัดเก็บสถิติ:
Previous Next
Latest on Thu, 11:06 am

admin: เชิญครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านผักคำภูประชุม วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

admin: แจ้งครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านผักคำภูทุกคน ขอความกรุณากรอกข้อมูลของตนเอง ลงในแบบกรอกข้อมูลที่บล็อกหน้าเว็บนี้

admin: คุณครู pkpschool ทุกคนตรวจสอบเงินเดือนที่ efilingboard ด่วน

admin: มีข่าวสารแจ้งครูวัลย์วิภา,ครูฉัตรชัย,ครูยุพิน,ครูธรรมนัด ติดตามที่ e-filingboard แบนเนอร์ซ้ายมือของเว็บ

admin: นักเรียนที่แต่งเพลงอาเซียน ส่งเพลงได้ที่ email โรงเรียนด่วนด้วย

» Leave a reply