บล็อกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

บล็อกนี้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนทนา สอบถามข่าวคราวกันและกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยสุภาพได้โดยเสรี  โปรดอย่าลืมว่า ข้อความที่เราโพสต์จะปรากฏต่อสาธารณชน การใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์จึงเป็นการแสดงออกของวิญญูชน
การใช้คําที่ไม่สุภาพ ลามก อนาจาร คำหยาบ ส่อเสียด ดูถูก เหยียมหยาม ดูหมิ่น บุคคลใดๆ สถาบันใดๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดชีพ

……………..ขอให้นักเรียนมีความสุขบนบล็อกแห่งนี้……………

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply