บล็อกนักเรียนประถมศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถสนทนากับกลุ่มนักเรียนด้วยกันบนบล็อกนี้ได้ตามอัธยาศัย แต่ให้พูดคุยอย่างสร้างสรรค์ด้วย
การใช้คำไม่สุภาพ เป็นเท็จ ส่อเสียด หมิ่น เหยียดหยามบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบนบล็อกนี้ตลอดไป

ขอให้นักเรียนมีความรู้และมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply