แม่แห่งแผ่นดินเสด็จผักคำภู

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2523 ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
11 November 1980, Her Majesty visiting the local Populace of Phak Kham Phu Village, Pama Nikhom District ,
Sakon Nakhon Province.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่บ้านผักคำภู อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่:ไม่ระบุ
ที่มา www.ourking.in.th

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply