วันครู อำเภอพรรณานิคม 2562

“คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  16  มกราคม  2562  นายประสิทธิ์  จิจุบาล  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอพรรณานิคม   ประจำปี 2562

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply