งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจันลา โถชาลี

โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูจันลา โถชาลี   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผักคำภู

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply