งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านผักคำภู  คว้ารางวัลชนะเลิศมา 8 รายการ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ระหว่างวันที่ 20-22  กันยายน  2561  

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply