งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3  ระหว่างวันที่ 5-7  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply