กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 14  มิถุนายน 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภูนำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณเห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply