การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ

8  มิถุนายน 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3  สพป.สกลนคร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SPIE MODEL  ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ  โดยมี นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply