ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน

 วันอังคารที่ 5  มิถุนายน 2561   ศน.กาจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผักคำภู โดยมีท่าน ผอ.ประสิทธิ์ จิจุบาล  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภูให้การต้อนรับ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply