สงกรานต์ตุ้มโฮมศิษย์เก่าผักคำภู 2561

14  เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ จิจุบาล พร้อมคณะครู-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผักคำภู รุ่น 2500-ปัจจุบัน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply