กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply