โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 27  มีนาคม 2561  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply