ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านผักคำภู เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโต และยกช่อฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply