บึงโขงหลงที่พักผ่อนใกล้บ้าน

ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ผมได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนสถานที่ที่ไม่ไกลจากสกลนครสักเท่าไหร่ คือ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ที่จริงออกจากสกลนครตั้งแต่เช้าไปทำบุญที่บ้านขาม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่บึงโขงหลง ขับรถผ่านเส้นทางอำเภอบ้านม่วง คำตากล้า เซกา สู่อำเภอบึงโขงหลง แต่กว่าจะไปถึงก็เกือบบ่ายสองโมง คิดอยู่เหมือนกันว่าเส้นทางนี้ใกล้หรือไกลเมื่อเทียบกับเดินทางกลับเส้นทางเดิมแล้วมาแวะแยกที่อำเภอพังโคน-บึงกาฬ แต่ก็ช่างเถอะถือว่าไปเที่ยวชมเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยก็แล้วกัน

Pages: 1 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply