Archive for the ‘บทความเผยแพร่’ Category

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 57

วนิดา โสมชัย ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึก […]

ไหว้ครูสำคัญไฉน ?

ขอนำบทความเกี่ยวกับวันไหว้ครูมาให้อ่าน เพื่อให้นักเรียน […]