Archive for the ‘ข่าว กิจกรรมภายใน’ Category

หน่วยแพทย์อาสาฯ(พอ.สว.) มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับ AIS Telewiz สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับ […]

กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สพป.สกลนคร เขต 2

  มหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษ […]

กิจกรรมกีฬาภายในผักคำภูเกมส์ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านผักคำภู

นายประสิทธิ์  จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำ […]

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประสิทธิ์ จิจุบาล ผู้อำนว […]