Archive for the ‘ข่าว กิจกรรมภายใน’ Category

กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล […]

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 27  มีนาคม 2561  โครงการจังหวัดเคลื่อน […]

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

โรงเรียนบ้านผักคำภู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชน […]

รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติฯ

นายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา […]

รองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้โรงเรียนบ้านผักคำภู

โรงเรียนบ้านผักคำภูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต […]