Archive for the ‘ข่าว กิจกรรมภายใน’ Category

กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สพป.สกลนคร เขต 2

  มหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษ […]

กิจกรรมกีฬาภายในผักคำภูเกมส์ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านผักคำภู

นายประสิทธิ์  จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำ […]

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประสิทธิ์ จิจุบาล ผู้อำนว […]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560  นายประสิทธิ์ จิจุ […]