Archive for the ‘ข่าว กิจกรรมภายใน’ Category

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 14  มิถุนายน 2561  นายประสิทธ […]

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน

 วันอังคารที่ 5  มิถุนายน 2561   ศน […]

สงกรานต์ตุ้มโฮมศิษย์เก่าผักคำภู 2561

14  เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ จิจุบาล พร้อมคณะครู-น […]

กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล […]

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 27  มีนาคม 2561  โครงการจังหวัดเคลื่อน […]