Archive for the ‘แจ้งข่าว ประกาศข่าว’ Category

ร่างแผนงบประมาณ ปี 56

ร่างแผนงบประมาณ ปี 2556 สำหรับใช้ในการพิจารณาและจัดงบปร […]

นับถอยหลังสู่การเปิดเรียนปีการศึกษา 2556

แจ้งครูเข้าอบรม โดย ผอ.โรงเรียน

ด้วย สพป.สกลนคร เขต 2 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ด […]

ห้องเยี่ยมและเป็นกำลังใจ”ครอบครัวครูลา”

ร่วมเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวครูลา คลิก Like หรือ […]

ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี 2555

โครงการที่นำเสนอนี้เป็นโครงการในปีการศึกษา 2555 ฝากให้ค […]