Archive for the ‘แจ้งข่าว ประกาศข่าว’ Category

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ

 

แบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

คุณครูท่านใดที่ต้องการตรวจสอบ แก้ไข ส่งคำตอบใหม่ ให้คลิ […]

รายการแข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2558

สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

1.ภาพยนต์สั้น ม.1.3 2.มารยาทไทย ม.1-3 3.การแข่งขันเขียน […]

อัปเดทรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปี 2558

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ( ASEAN WEEK 2015 ) ประจำปี 2558 […]