Archive for the ‘คลังความรู้’ Category

เตรียมพื้นฐานการอ่าน 2557

การวางแผนการพีฒนาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านผักคำ […]

การจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1

การจัดการเรียนรู้ที่จะเขียนต่อไปนี้ ได้จากความพยายามที่ […]

บึงโขงหลงที่พักผ่อนใกล้บ้าน

ช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ผมได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อ […]

แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร

สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติ […]

วันสงกรานต์:วันสำคัญของไทยที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

วันสงกรานต์ สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว […]