เกียรติบัตรกีฬาศูนย์ฯ 2561

คลังข้อสอบ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่ 3

โหลดแบบฟอร์มข้อสอบ ศูนย์ฯ 3

ภาษาไทย ป 6

ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-NET ปีการศึกษา 2561

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ … ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจันลา โถชาลี

โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูจันลา โถชาลี   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผักคำภู

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านผักคำภู  คว้ารางวัลชนะเลิศมา 8 รายการ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ระหว่างวันที่ 20-22  กันยายน  2561  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3  ระหว่างวันที่ 5-7  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ

8  มิถุนายน 2561  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3  สพป.สกลนคร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SPIE MODEL  ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ  โดยมี นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา