ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านผักคำภู เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโต และยกช่อฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ

วันอำลาสถาบันโรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึกษา 2559

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู